Please Wait For Skip To Aseman's Weblog ...
خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی: پاسخ شیرین!

Thursday, December 21, 2006

خسرو پرویز، از شاهنشاهان بزرگ ساسانی، روزی با همسرش، شیرین گفت:
پادشاهی، خوش است اگر دائم باشد!
شیرین گفت: اگر دائم بود هرگز به تو نمی رسید!
عمرت چو دو صد بود؛ چو سیصد چو هزار
زین کهنه سران برون برندت ناچار
گر پادشهی و گر گدای بازاری
این هر دو، به یک نرخ بود، آخر کار!

Labels: , ,


نوشته‌ شده توسط Mansour در 7:16 PM | نظر خوانندگان [0]

0 نظر:

Post a Comment

«« برگرد به صفحه‌ی اصلی